Introductie

Scandinavië met Bohuslän

Rotstekeningen zijn afbeeldingen die door de mensen uit de Scandinavische Brons- en Vroege IJzertijd ca. 2000 v.C. - 300 n.C.) in de granieten rotsoppervlakken zijn geslagen. Het is eigenlijk beter om te spreken van rotsgravures in plaats van een rotstekening.

De locaties met rotstekeningen strekken zich uit over een groot gebied in Scandinavië. De zuidelijkste tekeningen liggen in Denemarken en de noordelijkste in Alta in Noord-Noorwegen.

In grote lijnen kun je de rotsgravures van Scandinavië onderverdelen in de afbeeldingen die zijn gemaakt door de jagers-verzamelaars en de boeren. De afbeeldingen van de jagers-verzamelaars liggen in het noorden van Scandinavië en dateren zelfs uit de Steentijd. Daar vinden we vooral afbeeldingen van elanden, soms levensgroot, boten en mensen. De scheidingslijn tussen beide groepen ligt op de hoogte van Ångermanland. De rotsgravures in Tanum liggen ca. 130 km ten noorden van Göteborg.

Verspreidingskaart

Ondanks het feit dat er op meerdere plaatsen in Zweden concentraties rotstekeningen voorkomen, mag Bohuslän zich de trotse eigenaar noemen van zowel het grootste aantal rotstekeningen van Scandinavië als van de grootste diversiteit aan afbeeldingen in Europa.

Op de panelen zien we dynamische en prachtige voorstellingen, zoals slanke boten, krachtige strijders, lieflijke herten, grote ossen, ploeg- en jachtscènes ......

Het zijn voorstellingen van het leven van de bronstijd mens, van leven en dood, van hun rituelen rondom de vrucht­baarheid van mens, dier en plant, hun gereedschappen en wapens, hun boten, en nog vele andere figuren. Het zijn prachtige, haast poëtische voorstellingen, die voor ons vaak onbegrijpelijk zijn: de cultuur waarin ze werden gemaakt is onherroepelijk verloren gegaan. Deze mensen hebben niets opgeschreven, en heel hun mondelinge cultuur, verhalen van goden en helden, is verloren gegaan.Lövåsen T 325

Mooie gedetailleerde boot van Lövåsen. De rots is in 2008 gedocumenteerd. Foto G. Milstreu © Tanums Hällristningsmusem Underslös.

Inmiddels is het wel duidelijk dat de afbeeldingen te maken hebben met de religie, de cultus en de rituele handelingen van de Bronstijd. De rotstekeningen vormen een unieke en onvervangbare bron, die ons meer kunnen vertellen over de gedachtewereld van de mensen uit de Bronstijd, dan alle bronzen voorwerpen ooit zullen kunnen doen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Tanums Hällristningsmuseum Underslös.

Veel plezier!

Terug naar boven